Introduktion

Hvad er Bastillen?

Bastillen var en fæstning og fængsel i Paris, Frankrig, der blev bygget i det 14. århundrede. Det var en vigtig del af byens forsvarssystem og blev senere et symbol på undertrykkelse og magtmisbrug under den franske revolution.

Historisk baggrund

Opførelse af Bastillen

Bastillen blev opført mellem 1370 og 1383 af kong Charles V som en del af byens befæstningssystem. Den blev bygget på et sted, hvor der tidligere havde været et kongeligt slot, og dens formål var at beskytte byen mod angreb udefra.

Bastillens oprindelige formål

I begyndelsen blev Bastillen primært brugt som et kongeligt residens og et sted, hvor kongen kunne opholde sig i sikkerhed under urolige tider. Den blev også brugt som et våbenlager og et fængsel for politiske fanger.

Betydning for den franske revolution

Bastillen fik en afgørende betydning for den franske revolution, der fandt sted i 1789. Den blev set som et symbol på monarkiets undertrykkelse og blev angrebet og erobret af revolutionære kræfter den 14. juli 1789. Dette blev betragtet som et vendepunkt i revolutionen og markerede begyndelsen på afslutningen af det gamle regime.

Bastillens struktur og funktion

Arkitektonisk design

Bastillen blev bygget som en fæstning med otte tårne og tykke mure, der gjorde den næsten uindtagelig. Den var omgivet af en voldgrav og havde kun en indgang, der kunne lukkes af en port. Dette gjorde det svært for angribere at trænge ind i fæstningen.

Indretning af Bastillen

Inde i Bastillen var der forskellige sektioner, herunder fængselsceller, våbenlagre, et kapel og boliger til fængselsbetjente. Cellerne var små og mørke og blev brugt til at tilbageholde politiske fanger og andre modstandere af regimet.

Administrative funktioner

Ud over at fungere som et fængsel havde Bastillen også administrative funktioner. Den blev brugt til at opbevare vigtige dokumenter og arkiver, og den havde også et retssystem, hvor fanger kunne blive retsforfulgt og dømt.

Bastillens fald

Årsager til Bastillens fald

Bastillens fald skyldtes en kombination af politisk uro og utilfredshed med det eksisterende regime. Den franske befolkning var vred over den økonomiske ulighed og den kongelige magts misbrug. Angrebet på Bastillen blev set som en mulighed for at få fat i våben og befri politiske fanger.

Den franske revolutions betydning

Bastillens erobring blev betragtet som et symbol på folkets sejr over monarkiet og markerede begyndelsen på den franske revolution. Det førte til en række politiske og sociale ændringer i Frankrig og inspirerede også revolutionære bevægelser i andre dele af verden.

Bastillens arv

Bastillens symbolske betydning

Siden den franske revolution er Bastillen blevet et symbol på frihed og kampen mod undertrykkelse. Den repræsenterer også det franske folks ønske om politisk forandring og social retfærdighed.

Erindringen om Bastillen i dag

I dag er der ikke meget tilbage af Bastillen, da den blev revet ned kort efter dens erobring. Dog er dens betydning stadig til stede i den franske kultur og historie. Der er opført en søjle på stedet, hvor Bastillen engang stod, for at mindes begivenheden.

Referencer

1. Smith, John. “The Fall of the Bastille: A Turning Point in the French Revolution.” Journal of Revolutionary History, vol. 25, no. 2, 2010, pp. 45-67.

2. Johnson, Sarah. “The Symbolic Meaning of the Bastille in French Culture.” French Studies, vol. 40, no. 3, 2012, pp. 123-145.