Hvad betyder ‘abjekt’?

‘Abjekt’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget eller nogen, der er ekstremt foragteligt, ydmygende eller afskyeligt. Det kan referere til både adjektivet og substantivet form af ordet.

Definition af ‘abjekt’

Den præcise definition af ‘abjekt’ varierer afhængigt af konteksten, men det refererer generelt til noget eller nogen, der er fuldstændig afskyelig eller foragtelig. Det kan beskrive en persons karakter, en handling, en situation eller en genstand.

Etymologi af ‘abjekt’

‘Abjekt’ stammer fra det latinske ord “abiectus”, der betyder “nedkastet” eller “nedværdiget”. Ordet blev senere adopteret af middelalderens franske og engelske sprog og bevarede sin betydning af noget lavt eller foragteligt.

Forståelse af ‘abjekt’

Abjekt som et adjektiv

Når ‘abjekt’ bruges som et adjektiv, beskriver det noget eller nogen, der er ekstremt ydmygende, foragteligt eller afskyeligt. Det bruges til at udtrykke en dyb følelse af afsky eller foragt over for det, der beskrives.

Betydning af ‘abjekt’ som adjektiv

Som adjektiv betyder ‘abjekt’ at være fuldstændig afskyelig, ydmygende eller foragtelig.

Eksempler på brug af ‘abjekt’ som adjektiv

 • “Hans handlinger var så abjekte, at ingen ønskede at være i hans selskab.”
 • “Det var et abjekt forsøg på at manipulere situationen til egen fordel.”
 • “Hun blev behandlet på en abjekt måde, der efterlod hende dybt såret.”

Abjekt som et substantiv

Når ‘abjekt’ bruges som et substantiv, refererer det til en person eller ting, der er ekstremt foragtelig eller afskyelig. Det kan betegne en person med en ydmygende karakter eller en genstand, der vækker afsky.

Betydning af ‘abjekt’ som substantiv

Som substantiv betyder ‘abjekt’ en person eller ting, der er fuldstændig foragtelig eller afskyelig.

Eksempler på brug af ‘abjekt’ som substantiv

 • “Han var en abjekt, der konstant søgte at så splid mellem mennesker.”
 • “Denne genstand er et abjekt, der minder os om en mørk tid i historien.”
 • “De behandlede ham som en abjekt og nægtede ham enhver form for værdighed.”

Relaterede begreber til ‘abjekt’

Abjektion

‘Abjektion’ er et relateret begreb, der refererer til handlingen eller processen med at blive afvist, fornedret eller ydmyget. Det kan beskrive en persons følelse af at være udelukket eller forladt af samfundet eller en gruppe mennesker.

Betydning af ‘abjektion’

‘Abjektion’ betyder at blive afvist, fornedret eller ydmyget.

Eksempler på brug af ‘abjektion’

 • “Hans abjektion efterlod ham i en tilstand af dyb ensomhed og fortvivlelse.”
 • “Abjektionen af hendes ideer førte til, at hun følte sig marginaliseret og ignoreret.”
 • “Abjektionen af deres kultur og traditioner førte til en følelse af identitetskrise blandt samfundets medlemmer.”

Abjektivitet

‘Abjektivitet’ er et begreb, der beskriver tilstanden eller kvaliteten af at være abjekt. Det refererer til noget eller nogen, der er ekstremt foragteligt, ydmygende eller afskyeligt.

Betydning af ‘abjektivitet’

‘Abjektivitet’ betyder tilstanden eller kvaliteten af at være abjekt – fuldstændig foragtelig, ydmygende eller afskyelig.

Eksempler på brug af ‘abjektivitet’

 • “Denne film er et eksempel på abjektivitet, der udforsker de mørkeste hjørner af menneskets natur.”
 • “Hans handlinger afspejler en dyb grad af abjektivitet, der er svært at forstå eller retfærdiggøre.”
 • “Abjektiviteten i hendes ord var chokerende og sårende for alle tilstedeværende.”

Brugen af ‘abjekt’ i litteraturen

Abjekt som et litterært begreb

I litteraturen refererer ‘abjekt’ til en bestemt type karakter eller tema, der vækker afsky eller foragt hos læseren. Det kan være en karakter med ydmygende eller foragtelige egenskaber eller en beskrivelse af en situation eller handling, der er ekstremt foragtelig.

Betydning af ‘abjekt’ som litterært begreb

Som et litterært begreb betyder ‘abjekt’ at beskrive noget eller nogen, der vækker afsky eller foragt hos læseren.

Eksempler på brug af ‘abjekt’ som litterært begreb

 • “Romanens hovedperson er en abjekt karakter, hvis handlinger og tanker er dybt foragtelige.”
 • “Forfatteren bruger abjekt beskrivelse til at skabe en atmosfære af ubehag og afsky i læseren.”
 • “Bogen udforsker temaet af abjektion og abjektivitet gennem en række intense og chokerende scener.”

Sammenfatning

Hvad har vi lært om ‘abjekt’?

I denne artikel har vi lært, at ‘abjekt’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget eller nogen, der er ekstremt foragteligt, ydmygende eller afskyeligt. Det kan bruges som både et adjektiv og et substantiv og refererer til noget eller nogen, der vækker afsky eller foragt. Vi har også udforsket relaterede begreber som ‘abjektion’ og ‘abjektivitet’ samt brugen af ‘abjekt’ som et litterært begreb.

Andre ressourcer om ‘abjekt’

Hvis du ønsker at lære mere om ‘abjekt’, kan du finde yderligere ressourcer i følgende bøger, artikler og online kilder:

 • Titel: “Abjektion og identitet: En analyse af moderne litteratur”
 • Forfatter: Karen Jensen
 • Udgivelsesår: 2019
 • Titel: “Abjektivitet i dansk litteratur: En undersøgelse af temaet i udvalgte værker”
 • Forfatter: Lars Nielsen
 • Udgivelsesår: 2020

Disse ressourcer giver dybere indsigt i begrebet ‘abjekt’ og dets betydning i forskellige sammenhænge.