Hvad er Realismen?

Realismen er en kunstnerisk og litterær bevægelse, der opstod i midten af det 19. århundrede. Denne periode var præget af en stærk interesse for at skildre virkeligheden på en nøjagtig og objektiv måde. Realismen stræbte efter at skildre mennesker, samfund og naturen på en måde, der var tro mod virkeligheden og fri for romantiske idealiseringer.

Definition af Realismen

Realismen kan defineres som en kunstnerisk og litterær bevægelse, der fokuserer på at skildre virkeligheden på en nøjagtig og objektiv måde. Denne bevægelse opstod som en reaktion på romantikkens idealiseringer og søgen efter det sublime. I stedet for at fokusere på det fantastiske og det ideelle, ønskede realisterne at skildre verden som den er, med alle dens fejl og mangler.

Kendetegn ved Realismen

Realismen er kendetegnet ved en række fælles træk, der adskiller den fra tidligere kunstneriske bevægelser. Her er nogle af de vigtigste kendetegn ved realismen:

 • Nøjagtig og objektiv skildring af virkeligheden
 • Fokus på hverdagslivet og almindelige mennesker
 • Afvisning af romantikkens idealiseringer og det sublime
 • Samfundskritik og fokus på sociale og politiske problemer
 • Brug af enkel og klar sprogstil
 • Interesse for videnskab og observation

Historisk Kontekst

Realismens Oprindelse

Realismen opstod som en reaktion på romantikkens idealiseringer og søgen efter det sublime. I stedet for at fokusere på det fantastiske og det ideelle, ønskede realisterne at skildre verden som den er, med alle dens fejl og mangler. Bevægelsen opstod i midten af det 19. århundrede og spredte sig hurtigt til forskellige kunstformer som litteratur, maleri og teater.

Forholdet mellem Realismen og Romantikken

Realismen og romantikken er to forskellige kunstneriske bevægelser, der opstod på forskellige tidspunkter og havde forskellige mål. Mens romantikken søgte det sublime og det ideelle, ønskede realisterne at skildre virkeligheden på en nøjagtig og objektiv måde. På trods af deres forskelle var der dog også nogle ligheder mellem de to bevægelser, da begge var en reaktion på tidligere kunstneriske traditioner og ønskede at udforske nye måder at skildre verden på.

Litteratur i Realismen

Realistiske Romaner

Realismen havde en stor indflydelse på romanen som genre. Realistiske romaner fokuserede på at skildre hverdagslivet og almindelige mennesker på en nøjagtig og objektiv måde. Kendte realistiske romaner inkluderer “Madame Bovary” af Gustave Flaubert, “Krig og Fred” af Leo Tolstoj og “Anna Karenina” af Leo Tolstoj.

Kendte Realistiske Forfattere

Der var mange kendte realistiske forfattere i realismens periode. Disse forfattere bidrog til at forme bevægelsen gennem deres værker. Nogle af de mest kendte realistiske forfattere inkluderer:

 • Gustave Flaubert
 • Leo Tolstoj
 • Fyodor Dostoevsky
 • Charles Dickens
 • Thomas Hardy

Kunst i Realismen

Realistiske Malerier

Realismen havde også en stor indflydelse på malerkunsten. Realistiske malerier fokuserede på at skildre virkeligheden på en nøjagtig og objektiv måde. Malerne brugte ofte en detaljeret og præcis stil for at skildre hverdagslivet og landskaber. Kendte realistiske malere inkluderer Gustave Courbet, Jean-Baptiste-Camille Corot og Honoré Daumier.

Kendte Realistiske Kunstnere

Der var mange kendte realistiske kunstnere i realismens periode. Disse kunstnere bidrog til at forme bevægelsen gennem deres værker. Nogle af de mest kendte realistiske kunstnere inkluderer:

 • Gustave Courbet
 • Jean-Baptiste-Camille Corot
 • Honoré Daumier
 • Édouard Manet
 • Winslow Homer

Social Kontekst

Realismen og Samfundet

Realismen havde en stærk forbindelse til samfundet og fokuserede ofte på sociale og politiske problemer. Realisterne ønskede at skildre virkeligheden og udforske de sociale og økonomiske forhold i samfundet. De kritiserede ofte ulighed, fattigdom og uretfærdighed.

Realismen og Industrialiseringen

Realismen opstod samtidig med industrialiseringen, og denne periode med stor samfundsforandring havde en stor indflydelse på bevægelsen. Realisterne skildrede ofte de sociale og økonomiske konsekvenser af industrialiseringen, herunder arbejdsforhold, urbanisering og klasseforskelle.

Kritik af Realismen

Realismen som Mangel på Fantasi

En af de mest almindelige kritikpunkter mod realismen er, at den mangler fantasi og idealisering. Kritikere hævder, at realisterne udelukkende fokuserede på at skildre virkeligheden og forsømte at udforske det fantastiske og det ideelle. De mener, at kunsten også skal være en kilde til fantasi og inspiration.

Realismen som Samfundskritik

En anden kritik af realismen er, at den kan blive for ensidig i sin samfundskritik. Nogle mener, at realisterne kun fokuserede på at skildre samfundets problemer og forsømte at vise dets positive aspekter. Kritikere hævder, at kunsten også skal være en kilde til håb og optimisme.

Realismen i Nutiden

Arv og Indflydelse fra Realismen

Realismen har haft en stor indflydelse på moderne kunst og litteratur. Mange kunstnere og forfattere fortsætter med at blive inspireret af realismens fokus på nøjagtig og objektiv skildring af virkeligheden. Selvom realismen som bevægelse måske ikke længere eksisterer, lever dens arv videre.

Realismen i Moderne Kunst og Litteratur

Realismen kan stadig ses i moderne kunst og litteratur. Mange kunstnere og forfattere bruger stadig realistiske teknikker og tilgange til at skildre verden. Selvom der er sket ændringer og udvikling i kunsten og litteraturen, er realismens grundlæggende principper stadig relevante i dag.