SEO

Søgemaskine-optimeringen – eller SEO (Search Engine Optimization) – er ikke speciel hemmelig eller specielt kompliceret.

Vigtigt – set fra søgemaskinernes side

  • Væsentlige søgeord placeres i (hjemme)-sidens titellinje. De kan placeres andre steder, men i titel-linjen er virkningen bedst
  • Hoved-indholdet (i dette tilfælde midter-kolonnen) placeres så tidligt som muligt i sidens HTML-dokument, så det bliver den tekst søgemaskinen ser først. Normalt møder søgemaskinerne teksterne fra headeren og venstre kolonne først. Se ill. lidt længere nede på siden
  • Korrekt brug af tags så de forstås af søgemaskinerne (klares automatisk af WordPress)
  • Klar adskillelse mellem struktur og indhold (WordPress er opbygget på denne måde)

Desuden er det overordentligt vigtigt, at benytte overskrifter til hvert enkelt afsnit på siden, og at de(t) bærende navneord placeres så tidligt som muligt – både i overskriften og teksten.

Det er også en god idé, at få andre hjemmesider til at linke til din egen hjemmeside. Derved tror søgemaskinerne, at din hjemmeside er vigtigere end de, der ikke bliver linket til.

Indholdets placering i HTML-dokumentet

normalrakkefolge

sogevenligrakkefolge

I den søgevenlige version er hoved-indholdet placeret øverst i HTML-dokumentet, men det ændrer ikke på det synlige resultatet. Derimod har søgemaskinerne meget nemmere ved at lave en god indeksering af dit budskab.

1HG laver alle hjemmesider i den søgevenlige version.

Google-placering

Ingen – og dermed heller ikke 1HG – kan eller vil garantere for en mega-placering hos f.eks. Google.

Et af de vanskeligste forhold er en slags popularitetsvurdering hos netop Google – altså, hvor ofte er der nogen, der klikker på det funde google-link – og denne vurdering har man selvsagt ikke nogen indflydelse på som programmør.
Andre forhold, som f.eks. mange, der vil sælge det samme som dig i dit område, gør det også meget svært lige at få søgemaskinerne til at “hitte” på din hjemmeside før de andre.

Men uanset disse “udfordringer” er en placering på første side af søgemaskinernes resultatsider altid målet – og det er opnåeligt i mange tilfælde.

 
www.1hg.dk